Waarom zijn NEN en HKZ gefuseerd?

Kwaliteit in de zorg is van levensbelang. Keurmerken, richtlijnen en normen zijn er om die kwaliteit te toetsen en te borgen. Met de fusie van NEN en HKZ ontstaat één loket voor alle vragen over kwaliteit in de zorg.