CERTIFICATIE EN KEURMERK

Wij hebben geprobeerd uw vragen met betrekking tot Certificatie en Keurmerk zo volledig mogelijk te beantwoorden. Bekijk hieronder of links in het menu de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden:

Wat is HKZ-certificatie?

Wat levert een certificaat de zorginstelling op?

Is certificatie verplicht?

Waar heeft een HKZ-certificaat betrekking op?

Wat onderscheidt het HKZ-keurmerk van branchekeurmerken?

Wat is het onderscheid tussen risico inventarisatie en risicoanalyse?

Kan ieder type zorginstelling zich een HKZ-keurmerk verwerven?

Kun je ook een deel van je organisatie laten certificeren?

Wat is het verschil tussen certificatie, accreditatie en visitatie?