Kan ieder type zorginstelling zich een HKZ-keurmerk verwerven?

HKZ-certificatie is alleen mogelijk als er een certificatieschema voor de betreffende sector is. Indien dit niet het geval is, kan men zich op de algemene ISO 9001-norm laten certificeren. Het model van HKZ kan wel door elke organisatie gebruikt worden als leidraad bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.