Kun je ook een deel van je organisatie laten certificeren?

Een HKZ-certificatieschema heeft altijd betrekking op een organisatie of een op zichzelf staand organisatieonderdeel. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het certificaat wordt toegekend aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. In dat systeem zijn alle werkprocessen beschreven in hun onderlinge samenhang en ook worden de taken en verantwoordelijkheden in de totale organisatie erin benoemd.