Waar heeft een HKZ-certificaat betrekking op?

Op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een organisatie heeft zo’n systeem nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificerende instelling.