Wat is het onderscheid tussen risico inventarisatie en risicoanalyse?

In certificatieschema’s voor kwaliteit staan normen voor risico inventarisaties. In certificatieschema’s voor veiligheid staan normen voor risicoanalyses. Hoe voer je deze uit? In dit document vindt u een antwoord op deze vraag.