Wat levert certificatie andere partijen op?

Vooral transparantie van kwaliteit. Een certificaat maakt aan financiers, cliënten samenwerkingspartners en overheid duidelijk dat een instelling een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem heeft en dan men systematisch werkt aan continue verbetering van de zorg- en dienstverlening. De cliënt staat daarbij altijd centraal. De wijze waarop HKZ certificatieschema’s ontwikkeld worden, met alle belanghebbende partijen aan tafel, staat bovendien garant voor een breed draagvlak van de normen.