CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

Wij hebben geprobeerd uw vragen met betrekking tot Certificerende Instellingen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Bekijk hieronder of links in het menu de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden:

Wie certificeert?

Hoe gaat certificatie in z’n werk?

Wanneer mag een gecertificeerde instelling het HKZ-keurmerk voeren?

Hoeveel tijd kost certificatie de zorginstelling?

Wat levert certificatie andere partijen op?

Hoe te certificeren op schuldhulpverlening met NEN en/of met HKZ norm?

Wat is het verschil tussen een HKZ-partner en een Certificerende Instelling?