WIJZIGINGEN HKZ-NORM ISO 9001:2015

Wij hebben geprobeerd uw vragen met betrekking tot Wijzigingen HKZ-norm ISO 9001:2015 zo volledig mogelijk te beantwoorden. Bekijk hieronder of links in het menu de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden:

Verandert de HKZ-norm voor mijn branche door wijzigingen?

Wanneer gaan in de HKZ-normen de wijzigingen in?

Hoeveel tijd heb ik om aan de gewijzigde HKZ-norm te voldoen?