Verandert de HKZ-norm voor mijn branche door wijzigingen?

Alle HKZ-normen die compatible zijn met ISO 9001:2008 zullen te maken krijgen met wijzigingen. Dit om te zorgen dat deze HKZ-normen compatible zijn met ISO 9001:2015. U kunt hier het overzicht downloaden met alle HKZ-normen waarvoor de wijzigingen op basis van ISO 9001:2015 gelden.