Grote zorgcoöporatie kiest voor HKZ

WMO Coöperatie De Meierij gaat al haar leden ondersteunen bij het behalen van het HKZ-certificaat zzp’ers in de zorg. Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een persoonsgebonden keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). Met het keurmerk wordt aangetoond dat de certificaathouder voldoet aan eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving.

De zorgcoöperatie, werkzaam voor gemeenten in de Meierij, bestaat uit professionals die ambulante begeleiding bieden en zorgverleners die ondersteunen bij dagbesteding, tijdelijk verblijf of beschermd wonen. De ambitie van WMO Coöperatie De Meijerij is om al haar leden te laten certificeren tegen de HKZ-norm ‘Zzp’ers in de zorg’ of de norm ‘Kleine Organisaties’.

Bron: Het Klaverblad