Herziening HKZ-norm voor dialysecentra

De eerste HKZ norm voor dialysecentra kwam tot stand in 1999. Deze norm was compatibel met ISO 9001:2000. Binnen de sector is ruime ervaring opgedaan met kwaliteitsmanagement. Bijna alle dialysecentra zijn gecertificeerd of zijn van plan het HKZ keurmerk te behalen. Zorgverzekeraars erkennen de waarde van het keurmerk en hanteren het als een indicator bij de inkoopvoorwaarden.

De afgelopen jaren ontstond bij de dialysecentra de behoefte aan een meer ‘volwassen’ kwaliteitssysteem; minder uitgaande van beschrijvingen, maar meer gebaseerd op risico’s en gericht op uitkomsten.

Het verschijnen van de nieuwe ISO 9001:2015 is aangegrepen om de HKZ-normen te herzien. Op verzoek van Nefrovisie, het ondersteunende bureau voor kwaliteit in de nefrologische keten, is de herziening gestart.  Na een vooronderzoek en bijeenkomsten met experts uit het veld, wordt de conceptnorm gevalideerd. De eerste validatie is uitgevoerd bij de dialyseafdeling in het Deventer Ziekenhuis. In de loop van december volgt een tweede validatie bij DCG te Groningen.

De eerste reacties op de norm zijn positief: minder gedetailleerd, meer gericht op uitkomsten en een systeem dat ondersteunend is aan leren en verbeteren.

Eind januari vindt een bijeenkomst plaats met alle belanghebbende partijen uit de branche, waarna de norm wordt vastgesteld. De nieuwe versie wordt verwacht in maart 2016.