Herziening HKZ norm voor fysiotherapiepraktijken

De HKZ-norm voor fysiotherapiepraktijken is aan herziening toe. Hiervoor is HKZ een vooronder zoek gestart.

De afgelopen tijd heeft HKZ bij verschillende stakeholders, waaronder fysiotherapiepraktijken, certificerende instellingen, HKZ-partners en verzekeraars, informatie ingewonnen over de wensen t.a.v. een nieuwe norm. Binnenkort vindt over de uitkomsten hiervan een gesprek plaats met de KNGF. Kort daarna wordt daadwerkelijk gestart met de ontwikkeling van een nieuwe norm voor fysiotherapiepraktijken. Dit traject duurt minimaal een half jaar. Praktijken die niet willen/kunnen wachten tot de nieuwe norm gereed is wordt geadviseerd zich voor te bereiden aan de hand van de HKZ-norm voor Kleine organisaties.

Uiteraard geldt er voor praktijken die in het bezit zijn van een HKZ-certificaat op basis van de huidige norm (versie 2005) straks een ruime overgangsregeling, zodat zij niet in de problemen komen.

Houdt voor meer nieuws de HKZ-website in de gaten.