HKZ certificatie bij HIV-behandelcentra

Nederland heeft zesentwintig HIV-behandelcentra voor volwassenen en vier HIV-behandelcentra voor kinderen. De behandeling van HIV is erg complex en vereist hooggespecialiseerde zorg. Omdat artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen is opgeheven, ontwikkelde HKZ in opdracht van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB) een HKZ-norm voor HIV-behandelcentra. Hiermee wordt de kwaliteit van de HIV zorg transparant gemaakt.

Na het verschijnen van de HKZ-norm voor HIV-behandelcentra liet de Gezondheidsraad zich positief uit over de ontwikkelde norm. De Raad onderstreepte het belang van de behandeling van patiënten in gespecialiseerde centra die gecertificeerd zijn op kwaliteit.

In februari 2015 werd het eerste behandelcentrum gecertificeerd en inmiddels staat de teller op zes. Onlangs verkreeg ook het Rijnstate Ziekenhuis het HKZ-certificaat. Met het HKZ-certificaat laat het behandelcentrum zien serieus werk te maken van de kwaliteit van deze complexe zorg en te voldoen aan de eisen die gezamenlijk door behandelaren, verpleegkundigen, patiënten en verzekeraars zijn opgesteld.