HKZ-certificatie leidt niet tot doelmatige zorg; “Doelmatige zorg geen doel maar logisch gevolg”

 Fysiotherapeuten zijn gepassioneerde professionals. Zij zorgen ervoor dat de samenleving langer zelfredzaam is en zonder pijn en complicaties gezond kan bewegen. Verzekeraars willen dat praktijken kwalitatief goede en doelmatige zorg leveren.

Het goede behouden en de norm aanpassen aan nieuwe inzichten: minder nadruk op administreren, meer uitgaan van risico’s en het stellen van eisen gericht op uitkomsten. En geef de professional de ruimte!
Zowel kleine en grote praktijken, wel en niet HKZ-gecertificeerd, zelfstandige praktijkhouders en fysiotherapeuten, die onderdeel zijn van een netwerk, waren hierbij betrokken. Dit vormde voor HKZ en de fysiotherapiepraktijken de basis voor het ontwikkelden van de nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapeuten.

Lees hier het artikel ‘nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie’.