HKZ meer lean door nieuwe ISO 9001  

Wellicht heeft u er al iets van vernomen: ISO 9001, dé wereldwijde managementsysteemnorm wordt herzien. De verwachting is dat in september 2015 de nieuwe ISO 9001 van kracht gaat. Dit heeft ook consequenties voor veel HKZ-normen, omdat de meeste HKZ-normen compatibel zijn met ISO 9001. Dat betekent dat veel HKZ-normen dit jaar aangepast gaan worden.

Wat verandert er?
Is een HKZ-norm voor uw sector niet compatibel met ISO 9001, dan verandert er voor u voorlopig niks . Heeft u wel te maken met een HKZ-norm die ISO-compatibel is (kijk hier) dan wordt de norm dit jaar aangepast aan de nieuwe ISO 9001:2015. De aanpassingen vallen mee, het zijn meer accentverschuivingen.

In grote lijnen komen de aanpassingen hierop neer:

  • Risicogericht denken krijgt meer aandacht en komt straks op drie niveaus terug: individueel, operationeel en beleidsmatig.
  • Naast focus op risico’s wordt er van organisaties ook gevraagd te kijken naar kansen.
  • Het begrip ‘directievertegenwoordiger’ is verdwenen. Er ligt straks meer nadruk op committent en leiderschap van het topmanagement.
  • Oriëntatie op de omgeving (in breedste zin van het woord) en veranderingen daarin krijgt meer aandacht.
  • Meer aandacht voor processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd.
  • Naast klanten komen de eisen en verwachtingen van stakeholders in beeld.
  • Minder eisen aan wat vastgelegd moet worden in procedures.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u een goed werkend systeem heeft, is de kans groot dat u weinig tot niks hoeft te doen en deze verandering kunt aangrijpen om meer ‘lean’ te werken en het systeem nog meer naar uw hand te zetten. Risicogericht denken was immers al een belangrijk onderdeel van veel HKZ-normen. Zorg dat uw systeem een stabiel systeem wordt dat ruimte geeft om in te blijven spelen op de continuïteit van uw dienstverlening ondanks het steeds maar veranderende krachtenveld. De nieuwe norm geeft u deze vrijheid en doet daarin zeker niet onder voor de ISO 9001 voor Zorg & Welzijn.

Planning en overgangstermijn
Naar verwachting verschijnt de definitieve ISO 9001:2015 in september. Kort na het verschijnen van de definitieve ISO-norm gelden ook de aangepaste HKZ-normen. Voor HKZ-gecertificeerde organisaties geldt een ruime overgangstermijn. Zij krijgen drie jaar de tijd om aan de nieuwe HKZ-norm te voldoen (vanaf publicatie van ISO 9001:2015).

De komende tijd gaat HKZ er alles aan doen om u goed voor te bereiden op deze aanpassing. Houd hiervoor deze website goed in de gaten.