HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken…’ gepubliceerd voor commentaar

HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Met deze norm kunnen organisaties in dit domein zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. Het concept van deze norm is gepubliceerd voor openbare kritiek;
tot 14 november 2015 kunnen belanghebbende partijen het concept inzien en commentaar leveren.

De norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ vraagt van ketens en/of netwerken om aandacht te hebben voor thema’s die in de hedendaagse literatuur op ketengebied van belang worden gevonden, zoals onderlinge afstemming, coördinatie en het beleggen van verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd besteedt de norm ook aandacht aan de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk om de zorg zoveel mogelijk zelf te regelen.

De norm is vergeleken met de 21 Kritische Kwaliteitskenmerken van de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg, het Chronic Care Model en de negen bouwstenen uit het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van
M.M.N. Minkman. Op basis daarvan zijn eisen voor zelfmanagement en educatie van de cliënt toegevoegd, evenals een eis met betrekking tot evidence-based richtlijnen.
De norm is door diverse ketens en netwerken getest en blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten en een keten voor huiselijk geweld. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams die in het kader van de Wmo zorg- en dienstverlening uitvoeren.

Normontwerp inzien en commentaar leveren
Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen het concept inzien en online van commentaar voorzien via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie is het mogelijk het normontwerp in te zien en tekstvoorstellen te doen per paragraaf. Alle commentaren worden eind november 2015 besproken in het Centraal College voor de Zorg- en Welzijnssector van HKZ.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze norm of over dit traject: Jojanneke Bolder en Nienke Weijer, consultants Zorg & Welzijn / HKZ, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail J. Bolder en/of N. Weijer.