HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’

HKZ heeft samen met experts een norm ontwikkeld voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein. Met deze norm kunnen organisaties zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit.

De norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ vraagt van ketens en/of netwerken om aandacht te hebben voor thema’s die in de hedendaagse literatuur op ketengebied van belang worden gevonden. Denk hierbij aan onderlinge afstemming, coördinatie en het beleggen van verantwoordelijkheden.

Tegelijkertijd besteedt de norm ook aandacht aan de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk om de zorg zoveel mogelijk zelf te regelen. De norm is vergeleken met de 21 Kritische Kwaliteitskenmerken van de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg, het Chronic Care Model en de negen bouwstenen uit het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van M.M.N. Minkman. Op basis daarvan zijn eisen voor zelfmanagement en educatie van de cliënt toegevoegd, evenals een eis met betrekking tot evidence-based richtlijnen.

De norm is door diverse ketens en netwerken getest en blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten en een keten voor huiselijk geweld. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams die in het kader van de Wmo zorg- en dienstverlening uitvoeren.

Meer informatie

HKZ verwacht de norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ in Q3 van 2016 te publiceren.

Voor meer informatie over deze norm of over dit traject, kunt u contact opnemen met Jojanneke Bolder of Nienke Weijer, consultants Zorg & Welzijn / HKZ, telefoon (015) 2690 318 of e-mail j.visscher@hkz.nl en/of n.weijer@hkz.nl.