HKZ-norm Kleine Organisaties is herzien. Geef uw mening!

De HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ uit 2010 is herzien. De norm voldoet nu weer aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Deze herziening is ontwikkeld samen met een expertgroep, die bestond uit ervaringsdeskundigen met de huidige norm. Op basis van hun input is de norm herschreven. Alle gebruikers van de norm kunnen feedback geven op het document.

Als eerste zijn de aanpassingen geïnventariseerd. Op basis daarvan is een nieuw concept opgesteld door NEN-HKZ. Dit concept is besproken met de experts en verder doorontwikkeld. De openbare commentaarronde is nu gestart. Betrokkenen krijgen de mogelijkheid om te reageren op het concept. Dit doet u via deze site. In verband met het coronavirus en de drukte die dit met zich meebrengt voor de zorg, is besloten om de periode waarin commentaar gegeven kan worden te verlengen. U kunt daarom van 1 juni tot 1 augustus een reactie geven op het normontwerp.

Formele stappen

Na 1 augustus zal een aantal formele besluitvormingsstappen volgen. Naar verwachting is de nieuwe HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ voor het einde van het jaar beschikbaar. Na het verschijnen van de nieuwe norm geldt een ruime overgangsregeling, zodat organisaties de tijd krijgen om aan de nieuwe norm te voldoen. Voorlopig kunt u nog gewoon gebruik maken van de huidige HKZ-norm ‘Kleine 0rganisaties’ uit 2010.

Meer informatie?

Vragen over de norm? Neem dan contact met ons op via info@hkz.nl of 015 2 690 318.