HKZ-norm voor Kleine organisaties wordt herzien. Deel uw ervaringen met ons!

NEN-HKZ gaat de HKZ-norm voor Kleine organisaties (2010) herzien, zodat deze norm voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Zo wordt er bij deze herziening gekeken naar ISO 9001:2015 eisen, maar bijvoorbeeld ook thema’s waarop IGJ toetst worden meegenomen. Daarnaast is er ook voor gebruikers van de norm de mogelijkheid om aan te geven wat de ervaringen zijn met de huidige norm. Dit kunt u doen door de vragenlijst in questback in te vullen.

Hoe ziet het herzieningstraject eruit?

De komende tijd worden de aanpassingen geïnventariseerd en wordt een nieuw concept opgesteld. Na de zomer wordt het concept besproken met experts en verder doorontwikkeld. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te reageren op het concept via een openbare commentaarronde. Daarna volgt een aantal formele besluitvormingsstappen. Naar verwachting is de nieuwe HKZ-norm voor Kleine organisaties in 2020 beschikbaar. Na het verschijnen van de nieuwe norm geldt een overgangsregeling, zodat organisaties de tijd krijgen om aan de nieuwe norm te voldoen. Voorlopig kan er nog gerust gebruik gemaakt worden van de huidige HKZ-norm voor Kleine 0rganisaties (2010).

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op via info@hkz.nl of 015 2 690 318