HKZ organiseert bijeenkomst voor multisite organisaties

Bent u gecertificeerd op basis van een ‘multisite’–beoordeling door een certificerende instelling? Worstelt u met de nieuwe regels die hiervoor gelden en het voldoen hieraan? Kom dan op 1 april naar NEN in Delft NEN-HKZ organiseert in samenwerking met de Raad voor Accreditatie een bijeenkomst voor multisite organisaties binnen zorg & welzijn.

Nieuwe regels
De term ‘multisite’-beoordeling slaat eigenlijk op de beoordeling van een organisatie met meerdere vestigingen, maar wordt in de praktijk veelal gebruikt als bij de beoordeling van een multistie organisatie een steekproef wordt getrokken uit het aantal vestigingen. De afspraken over het nemen van een steekproef zijn vastgelegd in een internationaal document (IAF MD1). Dit document is in 2018 gewijzigd. Deze wijziging betreft onder andere de voorwaarden die worden gesteld aan het nemen van zo’n steekproef.
Inmiddels is duidelijk geworden dat een aantal organisaties binnen zorg & welzijn, die op basis van het nemen van zo’n steekproef werden gecertificeerd, niet meer voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Misschien geldt dit ook voor uw organisatie en bent u inmiddels door uw certificerende instelling op de hoogte gesteld.

De bijeenkomst
Bij HKZ komen regelmatig vragen van organisaties binnen over ‘Wat houden die wijzigingen nou precies in?’, ‘Voldoe ik nog aan de voorwaarden voor het nemen van zo’n steekproef?’ en ‘Als ik niet meer aan de voorwaarden voldoe, wat zijn dan de alternatieven?’.
Deze vragen zullen wij in de bijeenkomst behandelen. De Raad voor Accreditatie (RvA), die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de nieuwe regels over multisite, is ook aanwezig om uitleg te geven. Ook de overgangsregeling, die onlangs is afgesproken voor organisaties die niet meer aan de voorwaarden voor het nemen van een steekproef voldoen, wordt toegelicht.

Wanneer: 1 april
Tijd: 13.30 – 16.00
Waar: NEN, Vlinderweg 6 in Delft

Meer informatie en aanmelden kan via onze site.
Twijfelt u of de bijeenkomst voor u van toepassing is? Neem contact met ons op! Telefoon 015 2690 318 of via e-mail.