Informatiebijeenkomst nieuwe HKZ-norm voor kleine organisaties

De HKZ-norm ‘Kleine organisatie’ uit 2010 is herzien en wordt op korte termijn gepubliceerd. De norm voldoet door de herziening aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Om u goed op de hoogte te brengen organiseert HKZ meerdere informatiebijeenkomsten waarbij de één zich richt op gecertificeerde organisatie en de ander op nog niet gecertificeerd organisaties.

Voor organisaties die al gecertificeerd zijn op de HKZ-norm voor ‘Kleine organisaties’ is het bijvoorbeeld van belang om te weten wat er veranderd is in de nieuwe versie. Voor organisaties die nog onbekend zijn met de norm en HKZ-certificatie worden praktische tips en handvatten gegeven zodat zij snel aan de slag kunnen.

Gecertificeerde organisaties

Tijdens deze bijeenkomst geven HKZ en een certificerende instelling informatie over onder andere de achtergrond van de herziening, de verschillen tussen de huidige versie van de norm en de nieuwe versie, maar ook de overgangsregeling en wat een organisatie moet doen om over te stappen. Uiteraard is er ook ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Deze bijeenkomsten vinden online plaats op:

  • Datum 1: 16 februari 13:00 – 14:00 uur (VOL)
  • Datum 2: 18 februari 10:00 – 11:00 uur (VOL)
  • Datum 3: 4 maart 10:00 – 11:00 uur

Aanmelden voor de bijeenkomst

Niet gecertificeerde organisaties

Voor organisaties die nog geen certificaat behaald hebben organiseert HKZ ook een informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst ligt de focus op uitleg over de inhoud van de norm, maar ook de praktische kant van implementatie tot certificatie komt aan bod. Naast de toelichting  is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze bijeenkomsten vinden online plaats op:

  • Datum 1: 9 maart 13:00 – 14:00 uur (VOL)
  • Datum 2: 11 maart 10:00 – 11:00 uur (VOL)
  • Datum 3: 16 maart 13:00 – 14:00 uur
  • Datum 4: 6 april 13:00 – 14:00 uur

 Aanmelden voor de bijeenkomst

Contact

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen neem contact met ons op via e-mail info@hkz.nl of telefoon 015 – 2 690 318.