ISO 9001 makkelijker dan HKZ?

Het HKZ-certificaat staat voor betrouwbare en onafhankelijke toetsing. Hoe staat het met certificaten op basis van ISO 9001? Zijn deze ook onafhankelijk en betrouwbaar? En hoe zit het met de normen? Biedt ISO 9001 meer vrijheid of valt dit tegen in de praktijk? Uiteindelijk gaan organisaties, die met ISO 9001 werken, met dezelfde thema’s aan de slag als organisaties die met HKZ werken. Waarin zit dan het verschil?

Verschil in toetsing valt op
Bij HKZ worden afspraken gemaakt over de toetsing, zodat iedere certificerende instelling op dezelfde manier toetst. De afspraken gaan over de inhoudelijke manier van toetsing en over de tijdsbesteding van de audits. HKZ evalueert de afspraken voortdurend en stelt deze bij met de certificerende instellingen. Alleen certificerende instellingen die een contract hebben met HKZ, voeren de HKZ-certificatie uit. De Raad voor accreditatie controleert of de afspraken worden nageleefd .

Bij ISO 9001 certificatie worden geen centrale afspraken gemaakt over de toetsing. Hierdoor kunnen er grote verschillen zitten in de manier waarop certificerende instellingen toetsen. Bovendien wordt de toetsing niet perse gecontroleerd door de Raad voor accreditatie. Bij HKZ certificaten is dit gegarandeerd. Wil je als organisatie graag certificeren op ISO 9001? Kies dan voor een certificerende instelling die onder accreditatie toetst of kies voor een NEN-EN 15224 certificaat (NEN-EN 15224 is de ‘ISO 9001 voor de zorg’).
NEN-EN 15224 certificaten worden alleen onder accreditatie afgegeven.

HKZ ingewikkelder?
HKZ-normen bevatten meer eisen dan de ISO 9001-norm. Hierdoor lijkt HKZ-certificatie op het eerste gezicht ingewikkelder voor organisaties. De extra HKZ-eisen zijn eisen die de branche belangrijk en risicovol vindt. Deze eisen zijn een uitwerking van een aantal algemene ISO 9001-eisen. Bij ISO 9001 moet iedere organisatie voor zichzelf bepalen wat belangrijk en risicovol is. Dit leidt in de meeste gevallen tot de vaststelling van dezelfde risico’s die in de HKZ-normen door de branche uitwerkt zijn. Wat in eerste instantie dus ingewikkeld lijkt, kan in de praktijk uitpakken als makkelijker en kan de organisatie tijd besparen.

Gedegen normen
ISO 9001, NEN-EN 15224 en HKZ-normen bevatten eisen voor kwaliteitsmanagement. Hierin zijn onderwerpen opgenomen als: eisen en tevredenheid van klanten, risicomanagement, stakeholdersanalyse en leiderschap. ISO 9001 is een algemene, internationale norm. Bruikbaar voor alle branches. In NEN-EN 15224 zijn eisen uit ISO 9001 vertaald naar de zorgsector, het betreft een Europese norm. HKZ-normen bevatten dezelfde eisen als ISO 9001, maar zijn nationaal en branche specifiek opgesteld. Alle drie de normen ondersteunen het leren en verbeteren binnen de organisatie.