Kwaliteitsdag ‘HKZ simpel door nieuwe ISO’

Op maandag 18 april a.s. organiseert HKZ een Kwaliteitsdag in het teken van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Tijdens deze dag krijgt u informatie over wat er is gewijzigd in de HKZ-norm, de concequenties hiervan, maar vooral welke kansen dit biedt. Centraal staan kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

Wij starten met een informatief, plenair gedeelte, waarna drie informatiesessies volgen.

Doelgroep:
Kwaliteitsmanagers, kwaliteitsfunctionarissen en medewerkers die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn.

Locatie:
BCN (Rijnsweerd)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

Kosten:
Kosten voor deelname aan deze kwaliteitsdag: € 295,-

Meer informatie en inschrijven via NEN-Evenementen