Multi-site toetsing nog steeds mogelijk

Op dit moment komen er zowel van zorgorganisaties als van belangrijke stakeholders in de zorg veel vragen binnen over multi-site toetsing. Wat is er veranderd en is het überhaupt nog mogelijk?

In het onderstaande informatiedocument vindt u antwoorden op bovenstaande vragen.

Inmiddels heeft de Raad voor Accreditatie in overleg met de Nederlandse Vereniging van Certificatie-instellingen nadere afspraken gemaakt. Deze zijn te vinden in bijlage C van dit document (op de website van de RvA) . Hierin licht de RvA toe in welke gevallen multi-site toetsing is toegestaan geeft zij aan een overgangsperiode te hanteren van 3 jaar vanaf 1 augustus 2018.