Nieuw! HKZ-norm Reclassering

Op verzoek van de branche heeft HKZ kwaliteitsnormen ontwikkeld voor Reclassering. Deze zijn gebundeld in het HKZ-certificatieschema Reclassering. Het is voor het eerst dat er voor deze sector een HKZ-norm gemaakt is.

Reclassering draait om het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag voor een veiliger samenleving. Door gedrag van daders en verdachten positief te beïnvloeden en risico’s te beheersen. Door de voorwaarden te creëren waardoor daders kunnen stoppen met criminaliteit. En weer volwaardig kunnen samenleven in de maatschappij. De verschillende reclasseringstaken worden uitgevoerd door drie organisaties:

Reclassering Nederland
Reclassering Nederland is een constante factor in de veiligheidsketen. Dat betekent dat wij vanaf het begin -als iemand wordt aangehouden door de politie- tot het eind -als een verdachte of dader weer naar de samenleving terugkeert- bij het strafproces betrokken zijn. Ons werk is een wezenlijke aanvulling op het werk van strafrechtelijke en vele andere instanties.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
De SVG is een netwerkorganisatie bestaande uit een stafbureau en elf verslavingszorginstellingen met een reclasseringserkenning. De SVG begeleidt verslaafden die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Dat vraagt om het combineren van kennis van reclassering en verslaving.

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R)
LJ&R is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. LJ&R biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. LJ&R is een landelijk werkende organisatie met ruim 15 vestigingen in het land en telt ruim 560 medewerkers.

De norm
In dit certificatieschema zijn eisen terug te vinden voor de verschillende producten die aangeboden worden door de drie bovengenoemde organisaties die momenteel reclassering aanbieden in Nederland. Deze producten zijn: Toezicht, Diagnose & Advies, Werkstraf en Gedragsinterventie.
Naast de rubrieken 1 t/m 3 voor het primaire proces zijn ook de rubrieken 4 t/m 9 terug te vinden in de norm. Ook is een toelichting op de norm beschikbaar.

Op dit moment zijn er nog geen Certificerende Instellingen geaccrediteerd voor deze HKZ-norm.

Informatie en bestellen
U kunt het schema bestellen in de NEN-shop.
Voor meer informatie over deze norm kunt u contact opnemen met Eric van Bavel, consultant HKZ, telefoon (015) 2 690 455 of e-mail eric.vanbavel@nen.nl