Nieuwe HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg

In januari 2017 is de nieuwe norm voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg gepubliceerd. De nieuwe HKZ-norm betreft een herziening van de norm uit 2009. Expertgroepen en stakeholders hebben meegewerkt aan de herziening. De nieuwe norm legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie blijft uiteraard van groot belang. Daarnaast is de norm in lijn gebracht met ISO 9001:2015. Revalidatiecentracentra dienen vóór 15 september 2018 over te stappen op de nieuwe norm.

Herziening in opdracht van Revalidatie Nederland
De HKZ-norm is in opdracht van Revalidatie Nederland herzien. Diverse ontwikkelingen in de branche maakten een herziening van de HKZ-norm noodzakelijk. Daarnaast was het de wens om de nieuwe norm aan te passen aan ISO 9001:2015. De HKZ-norm uit 2009 was compatibel met ISO 9001:2008.

Risicomanagement en uitkomsten
De nieuwe norm besteedt aandacht aan risicomanagement op organisatie-, proces- en patiëntniveau. Het kwaliteitsmanagementsysteem kan dan zo worden ingericht dat risico’s op alle niveaus worden beheerst en de zorgverlening wordt verbeterd en dat mogelijkheden worden opgepakt. De genomen maatregelen worden geëvalueerd en uitkomsten leiden tot verbeteringen. Hiermee wordt risicomanagement allesomvattend binnen het revalidatiecentrum.
Zorgverlening wordt bepaald in samenspraak met de patiënt. In plaats van het beoordelen van procedures wordt gekeken naar de uitkomsten van de zorgverlening. Dit vindt plaats door met de patiënt te evalueren en door het houden van tevredenheidsonderzoeken.

Overgangsperiode
De nieuwe norm is compatibel met ISO 9001:2015. Dit brengt met zich mee dat revalidatiecentra vóór 15 september 2018 de overstap naar de nieuwe norm moeten maken. Dit kan tijdens een controle-audit of tijdens hercertificatie. Advies is om hier al in een vroeg stadium afspraken over te maken met de betreffende certificerende instelling.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het herzieningsproces: kunt u contact opnemen met Mirjam van der Gugten of Nienke Weijer, consultants Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318.