Meer nieuws

Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat

2019-10-07 - Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat ontvangen, waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkun...
Lees verder

Positieve reacties op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

2019-09-05 - HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren.  De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt de organisaties...
Lees verder

Voortgangsbrief minister uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’

2019-07-17 - Op 24 juni jl heeft minister Koolmees van het ministerie van SZW een brief aan de Kamer verzonden over de voorgang in de uitwerking van de maatregelen 'Werken als zelfstandige' (zie hier de brief). Deze brief laat zien dat de onduidelijkheid over de arbeidsrelatie voorlopig zal blijven bestaan. In de brief worden di...
Lees verder

HKZ-norm voor Kleine organisaties wordt herzien. Deel uw ervaringen met ons!

2019-06-26 - NEN-HKZ gaat de HKZ-norm voor Kleine organisaties (2010) herzien, zodat deze norm voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Zo wordt er bij deze herziening gekeken naar ISO 9001:2015 eisen, maar bijvoorbeeld ook thema’s waarop IGJ toetst worden meegenomen. Daarnaast is er ook voor gebruiker...
Lees verder

Een breed gedragen nieuwe HKZ-norm Mondzorg

2019-04-03 - Op 4 april 2019 is de nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg gepubliceerd. De nieuwe compacte norm sluit aan bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit. De nadruk ligt op het vakmanschap en het leren en verbeteren in plaats van het schrijven van procedures en protocollen. D...
Lees verder

HKZ-norm Zorg&Welzijn, een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk

2019-03-05 - De HKZ-norm Zorg&Welzijn is niet onder accreditatie gebracht. Wat houdt dit precies in? En is dit keurmerk dan wel betrouwbaar? Kaat van der Haar, consultant bij NEN en betrokken bij de ontwikkeling van deze norm, licht dit toe. Waarom is de HKZ-norm Zorg&Welzijn ontwikkeld? ‘Organisaties bieden steeds va...
Lees verder

Kwaliteitsbeoordeling HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg gestart

2019-02-28 - Vanaf nu is het mogelijk om een kwaliteitsbeoordeling in te plannen met een beoordelaar van één van de onafhankelijke certificerende instellingen, Dekra en DNV GL.  De kwaliteitsbeoordeling met een beoordelaar noemen we een assessment. De basis voor de assessments zijn de gegevens die de zzp’er heeft ingevuld i...
Lees verder

HKZ organiseert bijeenkomst voor multisite organisaties

2019-02-12 - Bent u gecertificeerd op basis van een 'multisite'–beoordeling door een certificerende instelling? Worstelt u met de nieuwe regels die hiervoor gelden en het voldoen hieraan? Kom dan op 1 april naar NEN in Delft NEN-HKZ organiseert in samenwerking met de Raad voor Accreditatie een bijeenkomst voor multisite organisat...
Lees verder

Aanmelding HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg vanaf begin januari, assessment begin maart

2019-01-08 - Vanaf 1 januari 2019 kan je je als zzp’er in de sector zorg en welzijn inschrijven voor het HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg. Assessments voor dit keurmerk zijn beschikbaar vanaf 1 maart. Om te beoordelen of je aan de eisen uit de HKZ-norm zzp’ers in de zorg voldoet, moet je vragen beantwoorden en gegevens uplo...
Lees verder

Training HKZ-norm Zorg & Welzijn

2018-11-13 - De HKZ-norm Zorg & Welzijn is een volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen. Organisaties, die verschillende vormen van zorg aanbieden, hoeven zich niet meer te c...
Lees verder

Multi-site toetsing nog steeds mogelijk

2018-07-19 - Op dit moment komen er zowel van zorgorganisaties als van belangrijke stakeholders in de zorg veel vragen binnen over multi-site toetsing. Wat is er veranderd en is het überhaupt nog mogelijk? In het onderstaande informatiedocument vindt u antwoorden op bovenstaande vragen. Inmiddels heeft de Raad voor Accredit...
Lees verder

Zzp’ers in zorg en welzijn

2018-06-27 - Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). Zzp’ers kunnen vanaf 2019 het keurmerk verkrijgen. HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen een norm en een certificatieschema ontw...
Lees verder

Eerste certificaat HKZ-norm voor Zorg & Welzijn uitgereikt

2018-06-26 - In mei 2018 werd de HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd. Hiermee is een norm beschikbaar voor alle organisaties binnen zorg en welzijn. Op 6 juni werd het eerste certificaat verstrekt aan Intravant door Brand Compliance. Wij vroegen Jan-Meijndert Jansen van Intravant naar zijn ervaringen met de certificatie o...
Lees verder

Nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd

2018-05-28 - HKZ heeft nu één volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen. Aanleiding voor de publicatie van deze nieuwe HKZ-norm zijn de verschuivingen in de zorg. Decentralisat...
Lees verder

De week van Zorg en Welzijn

2018-03-13 - De week van 12 tot 18 maart is de Week van Zorg en Welzijn. De zorg- en welzijnsorganisaties van Nederland openen hun deuren en gunnen Nederland een kijkje in de keuken. Veel organisaties in de zorg- en welzijnssector hebben een HKZ-keurmerk. HKZ heeft kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de ruim 30 branches in zor...
Lees verder

Kom naar de HKZ- Kwaliteitsdag op 17 april en hoor meer over o.a. de nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn

2018-01-29 - De HKZ-Kwaliteitsdag is al jaren een goed bezochte informatiedag en ook dit jaar staan er weer twee op de kalender. De eerste HKZ-Kwaliteitsdag van 2018 vindt plaats op dinsdag 17 april en wordt iets anders vormgegeven dan u van ons gewend bent. Tijdens een plenair ochtendprogramma en informatiesessies in de middag...
Lees verder

HKZ-norm voor GGZ-instellingen en het Keurmerk Basis GGZ 2018

2017-11-14 - Om dubbele verantwoording te voorkomen, synergie te bevorderen en administratieve lasten te verlagen, hebben HKZ en de stichting KIBG afspraken gemaakt over het ‘Keurmerk Basis GGZ’ en de norm ‘HKZ GGZ’. De kwalificatie voor het ‘Keurmerk Basis GGZ 2018’ wordt vereenvoudigd voor GGZ aanbieders, die gecer...
Lees verder

Nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn openbaar voor commentaar

2017-11-10 - Het concept van de HKZ-norm voor zorg en welzijn is gepubliceerd voor openbaar commentaar. Tot 11 december 2017 kunnen belanghebbende partijen het concept inzien en commentaar leveren. Directe aanleiding voor de ontwikkeling van deze norm is de ontschotting in activiteiten bij organisaties. Door wijzigingen in de We...
Lees verder

Workshop voor endoscopie-afdelingen op 7 december

2017-11-01 - In het meerjarenbeleidsplan van de NVMDL staat dat endoscopie afdelingen voor eind 2018 HKZ-gecertificeerd moeten zijn. Bij NEN-HKZ komen signalen binnen dat afdelingen het lastig vinden om een veiligheidsmanagementsysteem op te zetten. Kwaliteitsfunctionarissen stellen vragen zoals "Waar begin ik en hoe moet het handb...
Lees verder

Wijzigingsblad HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2016

2017-10-25 - In 2016 is de HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg herzien. Onlangs is helaas gebleken dat er per abuis is vergeten om een belangrijk thema uit het HKZ-gedachtegoed toe te voegen aan rubriek 2 van deze norm. Het gaat om het thema “Risico-inventarisatie op individueel patiëntniveau”. Hiervoor is een ...
Lees verder

1e concept brede HKZ-norm goed ontvangen

2017-06-15 - HKZ is in mei gestart met de ontwikkeling van een brede norm voor Zorg & Welzijn voor organisaties die behandeling, zorg- en/of dienstverlening aanbieden. Aanleiding In veel sectoren speelt ontschotting in activiteiten. Dit ten gevolge van wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ...
Lees verder

Praat mee over de inhoud van de nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn

2017-05-08 - Meer professionele vrijheid, een veilige cultuur en meer eigen regie voor jouw cliënt. Ervaar jij ook dat de huidige branche-specifieke HKZ-norm niet meer goed past als jouw organisatie meerdere soorten activiteiten gaat aanbieden? Kom dan naar de expertbijeenkomsten op 7 en 20 juni 2017 en bepaal mee hoe de norm erui...
Lees verder

Nieuw financieringsmodel HKZ eenvoudiger en goedkoper

2017-05-08 - HKZ heeft een nieuw financieringsmodel opgesteld, waarmee certificatie eenvoudiger en goedkoper wordt. Het financieringsmodel is met name interessant voor organisaties die te maken hebben met meerdere HKZ-normen of uit kostenoverwegingen HKZ eerder hebben laten varen. HKZ ziet dat organisaties steeds meer moeite heb...
Lees verder

De HKZ-norm voor VV&T en het Kwaliteitskader Verpleeghuizen 2017

2017-04-18 - In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 verschenen. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in haar Register. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het is gebleken dat bepaalde eisen in de HKZ-norm Verpleeghuize...
Lees verder

Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar

2017-04-12 - Per 10 april 2017 is er een nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie beschikbaar. Een norm die beter aansluit bij kleine praktijken en voldoende uitdaging biedt voor grotere (netwerk) praktijken. Een norm waaraan fysiotherapeuten, de branchevereniging, patiënten en zorgverzekeraars een bijdrage leverden. Een norm waar breed...
Lees verder

HKZ-kwaliteitsdag op 16 mei

2017-04-09 - Op dinsdag 16 mei 2017 organiseert HKZ weer een HKZ-kwaliteitsdag! De dag is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen die ervaring hebben met het HKZ-Kwaliteitsdenken, maar op zoek zijn naar verdieping op verschillende thema’s. Wilt u meer informatie over prestatiegericht sturen, interne audits, de rol van de kwalit...
Lees verder

Aantoonbare kwaliteit ook mogelijk voor ketens en netwerken

2017-02-16 - Gebruikers van de zorg hebben er belang bij dat zorgverleners goed samenwerken. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het in de praktijk niet. Een persoon met een chronische aandoening heeft al snel met meerderde zorgverleners te maken. Dit betreft zowel zorgverleners uit de eerste lijn (huisarts/apotheek) als uit de tweed...
Lees verder

HKZ-certificaat is meer dan een papiertje aan de wand

2017-02-15 - HKZ is het grootste keurmerk in zorg en welzijn. Meer dan 3000 organisaties hebben een HKZ- certificaat. Veel organisaties zijn hier trots op. Toch is er ook kritiek, want hoe kan het dat organisaties met een HKZ-certificaat fouten maken? En welke waarde heeft het keurmerk voor ontevreden cliënten? Is zo'n papiertje a...
Lees verder

Nieuwe HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg

2017-01-16 - In januari 2017 is de nieuwe norm voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg gepubliceerd. De nieuwe HKZ-norm betreft een herziening van de norm uit 2009. Expertgroepen en stakeholders hebben meegewerkt aan de herziening. De nieuwe norm legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het...
Lees verder

Nieuwe HKZ-norm voor Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie

2016-12-12 - De nieuwe norm voor Eerstelijns gezondheidszorg van het ministerie van Defensie is gepubliceerd. De norm legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. De norm is in lijn gebracht met ISO 9001:2015 en borging van de kwaliteit van de organisati...
Lees verder

De HKZ Kwaliteitsdag, een geslaagd concept

2016-12-12 - In november was er voor kwaliteitsfunctionarissen uit het hele land weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op de HKZ-Kwaliteitsdag. Ruim 100 deelnemers kwamen naar Utrecht voor workshops over onder andere informatiebeveiliging en prestatiegericht sturen. Daarnaast was er ook volop de mogelijkheid om ervaringen uit...
Lees verder

ISO 9001 makkelijker dan HKZ?

2016-12-12 - Het HKZ-certificaat staat voor betrouwbare en onafhankelijke toetsing. Hoe staat het met certificaten op basis van ISO 9001? Zijn deze ook onafhankelijk en betrouwbaar? En hoe zit het met de normen? Biedt ISO 9001 meer vrijheid of valt dit tegen in de praktijk? Uiteindelijk gaan organisaties, die met ISO 9001 werken, m...
Lees verder

Zelforganiserende versus zelfzwemmende teams in de zorg

2016-09-29 - Hoe kwaliteit bewaakt blijft wanneer zorgprofessionals zelf de regie in handen hebben Zelforganiserende teams bepalen zelf hun doelen. De teamleden bepalen onderling wie wat doet en krijgen hierdoor meer professionele ruimte. Dit kan leiden tot meer motivatie binnen het team en meer tevreden werknemers. Ook wordt e...
Lees verder

HKZ-certificatie leidt niet tot doelmatige zorg; “Doelmatige zorg geen doel maar logisch gevolg”

2016-09-29 -  Fysiotherapeuten zijn gepassioneerde professionals. Zij zorgen ervoor dat de samenleving langer zelfredzaam is en zonder pijn en complicaties gezond kan bewegen. Verzekeraars willen dat praktijken kwalitatief goede en doelmatige zorg leveren. Het goede behouden en de norm aanpassen aan nieuwe inzichten: minder nad...
Lees verder

Aantoonbare kwaliteit ook mogelijk voor ketens en netwerken

2016-09-29 - HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen organisaties in dit domein door middel van een certificaat zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwali...
Lees verder

Kwaliteitsdag op 8 november 2016

2016-09-12 - Na een succesvolle dag het afgelopen voorjaar, organiseert HKZ in Utrecht op dinsdag 8 november 2016 wederom een HKZ-kwaliteitsdag. Wilt u meer informatie over prestatiegericht sturen, interne audits, de rol van de kwaliteitscoördinator en andere thema’s die raken aan het werken aan kwaliteit en veiligheid? Dan i...
Lees verder

Nieuwe HKZ-norm voor dialysecentra is simpel, maar toch uitdagend

2016-06-29 - De nieuwe norm voor dialysecentra legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patiënt blijven van groot belang. Het analyseren van risico's en het hebben van een veilige c...
Lees verder

Wereld Accreditatiedag 2016 in het teken van overheidsbeleid en -toezicht

2016-06-09 - Veel organisaties zijn bekend met inspecteurs en auditors, die op een onafhankelijk manier kunnen beoordelen of aan normen en voorschriften wordt 'voldaan'. Maar hoe weten we zeker dat zij dat op de juiste en een eerlijke manier doen? Accreditatie is de onafhankelijke beoordeling van instanties die conformiteitsbeoorde...
Lees verder

Intrekking opstapcertificatie Gehandicaptenzorg en VV&T

2016-05-04 - Op 29 februari 2016 heeft het Centraal College van Deskundigen Zorg & Welzijn besloten opstapcertificatie fase I en II voor de sector Gehandicaptenzorg en de sector Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg in te trekken. Uit analyse blijkt dat gebruik van deze vorm van certificatie sterk is afgenomen de af...
Lees verder

Kwaliteitsdag was wederom een groot succes

2016-04-20 - Maandag 18 april jl. organiseerde HKZ een kwaliteitsdag, die voor de tweede keer in het teken stond van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Iets meer dan honderd geïnteresseerde deelnemers kregen op deze dag informatie over wat er is gewijzigd in de HKZ-norm, de consequenties hiervan, maar...
Lees verder

HKZ certificatie bij HIV-behandelcentra

2016-04-07 - Nederland heeft zesentwintig HIV-behandelcentra voor volwassenen en vier HIV-behandelcentra voor kinderen. De behandeling van HIV is erg complex en vereist hooggespecialiseerde zorg. Omdat artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen is opgeheven, ontwikkelde HKZ in opdracht van de Nederlandse Vereniging v...
Lees verder

Aanpassing HKZ normen naar ISO 9001:2015

2016-04-05 - Afgelopen maanden is er erg hard gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. Op het ogenblik zijn al twintig normen aangepast. De volgende normen zijn aangepast: Ambulancezorg Algemeen Organisatiedeel Geestelijke Gezondheidszorg GHOR Huisartsendienstenstructuren Jeugdzorg + Addendum Jeug...
Lees verder

Oproep deelname herziening norm voor fysiotherapiepraktijken

2016-03-23 - Eerder werd op deze site aangekondigd dat HKZ gestart is met de herziening van de norm voor fysiotherapiepraktijken. Na een uitgebreid vooronderzoek onder o.a. fysiotherapiepraktijken, certificerende instellingen en verzekeraars is een eerste concept voor de norm ontwikkeld. Deze norm gaat beter aansluiten bij klein...
Lees verder

Start herziening HKZ-norm fysiotherapiepraktijken

2016-02-25 - HKZ start de herziening van de norm voor fysiotherapiepraktijken. Input uit het vooronderzoek dat de afgelopen periode gehouden is onder o.a. fysiotherapiepraktijken, certificerende instellingen en verzekeraars, wordt hierbij meegenomen. De bedoeling is dat de norm beter gaat aansluiten bij kleine praktijken en het ook...
Lees verder

Eerste HIV-behandelcentrum HKZ-gecertificeerd

2016-02-15 - Na het verschijnen van de HKZ-norm voor HIV-behandelcentra, is de sector druk bezig geweest met verdere professionalisering van de kwaliteit. In februari heeft dit geleid tot de uitreiking van het eerste HKZ-certificaat . Met het HKZ-certificaat laat het behandelcentrum zien serieus werk te maken van de kwaliteit va...
Lees verder

Kwaliteitsdag ‘HKZ simpel door nieuwe ISO’

2016-02-10 - Op maandag 18 april a.s. organiseert HKZ een Kwaliteitsdag in het teken van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Tijdens deze dag krijgt u informatie over wat er is gewijzigd in de HKZ-norm, de concequenties hiervan, maar vooral welke kansen dit biedt. Centraal staan kennisoverdracht en informat...
Lees verder

Stand van zaken aanpassing HKZ-normen aan ISO 9001:2015

2016-02-04 - Afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. De eerste aangepaste versies waren het Algemeen Organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9), HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties en de HKZ-norm Ambulancezorg. In week 5 kwamen de nieuwe versies voor ...
Lees verder

Herziening HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg

2016-02-04 - In januari van dit jaar is HKZ gestart met de herziening van de HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2009. De brancheorganisatie Revalidatie Nederland heeft HKZ de opdracht gegeven om de norm te actualiseren. Redenen herziening Er is een aantal redenen voor de herziening. De oude norm is compatibel m...
Lees verder

Overstappen naar een HKZ-certificaat gebaseerd op ISO 9001:2015

2016-01-14 - Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel. Dat betekent dat de wijzigingen in ISO 9001:2015 consequenties hebben voor deze ISO-compatibele HKZ-normen. Welke HKZ-normen ISO 9001 compatibele zijn, vindt u in het overzicht. In de folder ‘Belangrijke wi...
Lees verder

Herziening HKZ-norm voor dialysecentra

2015-12-08 - De eerste HKZ norm voor dialysecentra kwam tot stand in 1999. Deze norm was compatibel met ISO 9001:2000. Binnen de sector is ruime ervaring opgedaan met kwaliteitsmanagement. Bijna alle dialysecentra zijn gecertificeerd of zijn van plan het HKZ keurmerk te behalen. Zorgverzekeraars erkennen de waarde van het keurmerk ...
Lees verder

Kwaliteitsplatform VV&T

2015-11-17 - In december 2014 heeft HKZ onder HKZ-gecertificeerde VV&T-instellingen de mening gepeild omtrent een mogelijke herziening van de HKZ-norm voor VV&T, versie 2010. Hoewel de certificaathouders over het algemeen vonden dat deze norm herzien moet worden is besloten om hiermee te wachten. Dit omdat de ontwikkelin...
Lees verder

Directe wijzigingen in HKZ-normen en kansen bij herziening HKZ-norm door ISO 9001:2015

2015-11-17 - In de nieuwe ISO 9001:2015 ligt de focus op de risico's en de kansen van een organisatie. De norm stelt minder eisen aan het beschrijven van processen, maar biedt juist handvatten om ervoor te zorgen dat het kwaliteitssysteem echt gaat leven binnen de organisatie. Ook wordt er een beroep gedaan op het management om na ...
Lees verder

Kwaliteitsdag ‘HKZ simpel door ISO’

2015-11-11 - Op dinsdag 10 november jl. organiseerde HKZ een kwaliteitsdag, die in het teken stond van de aanpassing van de HKZ-normen aan de nieuwe ISO 9001:2015. Honderd geïnteresseerden kregen op deze dag informatie over wat er is gewijzigd in de HKZ-norm, de consequenties hiervan, maar vooral ook welke kansen dit biedt. ...
Lees verder

HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’

2015-11-10 - HKZ heeft samen met experts een norm ontwikkeld voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein. Met deze norm kunnen organisaties zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. De norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ vraagt van ketens en/of netwerken o...
Lees verder

Grip op kwaliteit binnen gemeenten met HKZ

2015-10-07 - Hoe krijgt u als gemeente grip op de kwaliteit van de dienstverlening van organisaties waar u (jeugd)zorg inkoopt? En hoe beperkt u de risico’s op imagoschade? Vragen waar gemeenten een antwoord op moeten hebben sinds ze er – met de overheveling van de AWBZ naar de Wmo, én de invoering van de nieuwe Jeugdwet – m...
Lees verder

HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken…’ gepubliceerd voor commentaar

2015-09-15 - HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Met deze norm kunnen organisaties in dit domein zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. Het concept van deze norm is gepubliceerd voor openbare kritiek; tot 14 november 2015 kunn...
Lees verder

HKZ-norm ‘Cliënt-/patiëntveiligheid’ herzien

2015-08-31 - Cliënten en patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. Om die reden is in 2009 de HKZ-norm ‘Cliënt- en Patiëntveiligheid’ opgesteld. In 2014 is, na advies van het College van Deskundigen, besloten deze norm te evalueren. Naar aanleiding hiervan is een aantal redactionele aan...
Lees verder

HKZ meer lean door nieuwe ISO 9001  

2015-08-05 - Wellicht heeft u er al iets van vernomen: ISO 9001, dé wereldwijde managementsysteemnorm wordt herzien. De verwachting is dat in september 2015 de nieuwe ISO 9001 van kracht gaat. Dit heeft ook consequenties voor veel HKZ-normen, omdat de meeste HKZ-normen compatibel zijn met ISO 9001. Dat betekent dat veel HKZ-normen...
Lees verder

Succesvolle HKZ Kwaliteitsdag

2015-07-02 - Na 2 succesvolle dagen in 2014, vond op donderdag 18 juni jl. weer de HKZ-kwaliteitsdag plaats. Wij kijken terug op een succesvolle dag, waarin zo’n 100 deelnemers informatie kregen over thema’s die raken aan het werken met kwaliteit. Kon u er niet bij zijn of wilt u de informatie nog eens terug zien, dan kunt u...
Lees verder

Wereld Accreditatiedag 2015 in het teken van Zorg & Welzijn

2015-06-09 - Vandaag, dinsdag 9 juni, is het Wereld Accreditatiedag. Dit jaar staat wereldwijd het onderwerp ‘Zorg en Welzijn’ centraal. Wikipedia omschrijft het woord accreditatie als een deftig woord voor ‘als geloofwaardig erkennen’. Op het gebied van keurmerken voor producten en diensten is accreditatie een formele e...
Lees verder

De Gezondheidsraad positief over HKZ-certificatie

2015-05-06 - De Gezondheidsraad heeft zich positief uitgelaten over HKZ-certificatie van hemofiliebehandelcentra en hiv-behandelcentra. Zij stelt dat het van belang is dat de behandeling van patiënten met hemofilie en hiv geconcentreerd blijft in gespecialiseerde centra die zijn gecertificeerd op kwaliteit. Daarnaast stelt de r...
Lees verder

Herziening HKZ norm voor fysiotherapiepraktijken

2015-03-31 - De HKZ-norm voor fysiotherapiepraktijken is aan herziening toe. Hiervoor is HKZ een vooronder zoek gestart. De afgelopen tijd heeft HKZ bij verschillende stakeholders, waaronder fysiotherapiepraktijken, certificerende instellingen, HKZ-partners en verzekeraars, informatie ingewonnen over de wensen t.a.v. een nieuwe ...
Lees verder

Update HKZ Ketennorm

2015-03-08 - HKZ is momenteel bezig met een update van de norm voor Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden versie 2007. Vorig jaar is onderzocht of het toepassingsgebied van dit ketencertificatieschema kan worden verbreed naar de acute en chronische zorgketen en momenteel wordt samen met sociale wijkteams bekeken o...
Lees verder

Nieuw! HKZ-norm Reclassering

2014-09-25 - Op verzoek van de branche heeft HKZ kwaliteitsnormen ontwikkeld voor Reclassering. Deze zijn gebundeld in het HKZ-certificatieschema Reclassering. Het is voor het eerst dat er voor deze sector een HKZ-norm gemaakt is. Reclassering draait om het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag voor een veiliger samenlev...
Lees verder

Informatiemiddag ‘Jeugdzorg naar gemeenten’

2014-07-29 - Jeugdzorg naar gemeenten. Het wordt uw zorg! Met ingang van 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Een grote verandering waar veel bij komt kijken. Wij kunnen ons voorstellen dat gemeenten goed voorbereid willen zijn op deze taak en de risico's, voor de jeugdigen en voor henzelf, zoveel ...
Lees verder

Onduidelijkheid over HKZ-certificatie voor tandprothetische praktijken

2014-07-10 - - Persbericht - Afgelopen tijd is NEN-HKZ geconfronteerd met tandprothetische praktijken die het HKZ-logo op hun website vermeldden zonder dat zij HKZ-gecertificeerd waren. In een aantal gevallen bleek dat de betrokken organisaties in de veronderstelling waren dat zij wel het HKZ-certificaat hadden. Een vervelende s...
Lees verder

VV&T-deelschema Bemiddeling herzien

2013-12-17 - Het Deelschema Bemiddeling uit het Certificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen (2006) is aangepast aan het HKZ-Model 2008. U kunt dit aangepaste schema nu bestellen in de shop. Het aangepaste certificatieschema Bemiddeling (2013) maakt onderdeel uit van de certificatieschema’s voor de VV&T-sec...
Lees verder

Nieuwe reikwijdte Kleine Organisaties

2013-12-03 - Nieuwe criteria reikwijdte van het HKZ-certificatieschema voor Kleine Organisaties De reikwijdte van het certificatieschema voor Kleine Organisaties is aangepast. De belangrijkste wijziging is dat de normen voor kleine organisaties nu ook van toepassing zijn op kleine organisaties die een aparte manager/directie hebbe...
Lees verder

Diabeter behaalt veiligheidskeurmerk

2013-10-10 - - Persbericht - Diabeter behaalt HKZ-keurmerk Cliënt-/Patiëntveiligheid Diabeter, het nationale behandelcentrumcentrum voor kinderen en jongeren met diabetes, heeft als eerste diabetesbehandelcentrum in Nederland het HKZ-keurmerk Cliënt-/Patiëntveiligheid behaald. Diabeter is in Nederland voorloper in eHealth e...
Lees verder

Eerste certificaat Publieke Gezondheidszorg

2013-06-04 - - Persbericht - CJG Rijnmond mag zich sinds medio september 2012 de trotse bezitter noemen van het HKZ-keurmerk. De organisatie is de eerste die is gecertificeerd conform de nieuwe HKZ-norm publieke gezondheidszorg. Dat was volgens bestuurder Ineke Moerman een bewuste keuze. ‘Het Centrum voor Jeugd en Gezin is ...
Lees verder

Slim maatschappelijke zorg inkopen

2013-02-08 - Hoe weet u nu of zorg- en welzijnsdiensten binnen uw gemeente goed zijn? Met de invoering van de Wmo zijn de verantwoordelijkheden voor goede zorg inkopen vergroot. Wilt u voor uw burgers het beste en wilt u de risico’s zoveel mogelijk beperken, dan is het inkopen van kwaliteit een voorwaarde. Het HKZ-keurmerk He...
Lees verder