Normen

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen.

HKZ-Kwaliteitsnormen
Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. Alle HKZ-kwaliteitsschema’s (behalve de opstapvarianten) omvatten de eisen uit de ISO 9001. Iedere branche heeft een eigen set normen (certificatieschema). De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, et cetera aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen.

HKZ-Veiligheidsnormen
Om het HKZ-Veiligheidskeurmerk te verkrijgen moet het veiligheidsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. De veiligheidsnormen zijn voor ziekenhuizen compatibel met de NTA 8009. Bij de HKZ-veiligheidsschema’s ligt de focus op de veiligheid van patiënten en cliënten. Er worden eisen gesteld aan de voorbeeldrol van de directie en Veilig Melden in het kader van de veiligheidscultuur. Verder moeten er zowel prospectieve als retrospectieve risicoanalyses worden uitgevoerd.

U kunt HKZ-normen bestellen via het HKZ normen overzicht. In de sectorportals vindt u sectorspecifieke informatie.

Definitielijst certificatieschema’s
De definitielijst is van toepassing op alle HKZ-certificatieschema’s ongeacht de sector.