HKZ en ISO

HKZ en ISO9001
Veel HKZ-normen zijn compatibel met ISO 9001. In het overzicht van normen vindt u terug of dat ook voor de door u gekozen norm geldt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u in uw communicatie aan mag geven dat u ISO9001 gecertificeerd bent.

HKZ en NEN-EN 15224
Naast HKZ-normen bestaat ook NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) .
Het is mogelijk om ook op deze norm te certificeren. Voor HKZ en NEN-EN 15224 gelden dezelfde regels voor de toetsing die plaats vindt door certificerende instellingen.