Kwaliteitsbeoordeling in Zorg & Welzijn

Kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De meest bekende zijn de toetsing door de toezichthouders (inspectie) en certificerende instellingen. Maar, ook collega’s en collega-instellingen, belangen- en cliëntenorganisaties, vakgenoten en andere stakeholders kunnen kwaliteitsbeoordeling uitvoeren. Beoordelingen vinden plaats door middel van audits, documentenbeoordeling, inspectiebezoeken, intervisies, intercollegiaal overleg.

Specifieke vorm
Een specifieke vorm van kwaliteitsbeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, is de beoordeling en certificatie door een externe (derde) partij, de certificerende instelling. Deze kwaliteitsbeoordelingen vinden plaats in de gehele branche Zorg & Welzijn.

NEN is het normalisatie-instituut in Nederland en vertaalt internationale normen naar de Nederlandse situatie en ontwikkelt specifieke normen, die voor de Nederlandse situatie gelden.

Certificatieschema
In een aantal gevallen stelt NEN ook schema’s of reglementen op, waaraan de certificerende instelling zich moet houden. Dit heet een certificatieschema. NEN treedt in die gevallen op als centraal schemabeheerder.