Normen in Zorg & Welzijn

NEN heeft ISO 9001 in huis. ISO 9001 is de internationale norm als het gaat om het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties. Daarnaast heeft NEN ook een aantal specifieke kwaliteitsnormen voor het kwaliteitsmanagementsystemen van aanbieders van zorg en welzijn:

 • NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg)
 • Sectorspecifieke HKZ normen
 • HKZ-norm voor Kleine Organisaties
 • HKZ-norm Zorg & Welzijn

In de tabel vindt u een overzicht van al deze normen.

Veel normen, één gedachte
Elke van de hierboven genoemde normen is ontstaan vanuit specifieke behoeften in de markt. Toch zitten in die normen een aantal overeenkomende uitgangspunten. Deze uitgangspunten hanteer je als je in de organisatie de zaken voor elkaar wilt hebben:

 • Wat zijn de behoeften en verwachtingen van de klanten en welke behoeften en verwachtingen hebben de stakeholders; hoe ontwikkelen die behoeften en verwachtingen zich?
 • Hoe verhoudt de organisatie zich met haar fysieke en maatschappelijke omgeving en (organisatorische) context?
 • Hoe vertaalt de organisatie de bovenstaande punten in haar doelen en hoe communiceert zij die?
 • Wat is er nodig om die doelen te bereiken? Welk personeel met welke kwaliteiten zijn nodig, welke kennis is nodig en welke eisen stel je aan de ICT?
 • Welke risico’s zijn er om die doelstellingen te bereiken en wat doet de organisatie om die risico’s te beheersen?
 • Welke kansen zijn er voor de organisatie en wat doet de organisatie om die te benutten?
 • Leert de organisatie van de ervaringen van klanten, personeel en stakeholders en hoe zet zij deze ervaringen om bij de verbetering van de organisatie?
 • Evalueert de organisatie of de doelen gehaald worden?
 • Zorgt de organisatie dat dit leren en verbeteren een continu proces is?

Deze basisprincipes worden gehanteerd in ISO 9001:2015. Een aantal daarvan kreeg in eerdere versies van ISO 9001 nog niet de aandacht die ze verdienen.