Norm laten ontwikkelen

Normen voor Zorg & Welzijn
HKZ ontwikkelt normen voor Zorg en Welzijn. Normen zijn niets anders dan vastgelegde afspraken tussen partijen. Zulke afspraken kunnen gaan over de wijze waarop een cliënt behandeld wordt tot en met de manier waarop geleerd wordt van ‘best practices’ en fouten.

Norm ontwikkelen
Wilt u een norm laten ontwikkelen voor Zorg & Welzijn. Dat kan. Neem hierover vrijblijvend contact op. Er kan daarbij ook gesproken worden over ander soorten van normering dan die HKZ nu aanbiedt.