Norm: Algemeen Organisatiedeel (rubriek 4 t/m 9, HKZ 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Algemeen Organisatiedeel (rubriek 4 t/m 9, HKZ 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

De rubrieken 4 t/m 9 van het Algemeen Organisatiedeel bevatten de eisen met betrekking tot het voorwaardenscheppend deel van de organisatie. Deze HKZ-norm is als volgt opgezet:

 • Rubriek 4 bevat de eisen ten aanzien van de organisatie en haar kwaliteitsmanagementsysteem
 • Rubriek 5 bevat de eisen ten aanzien van het personeelsbeleid, de competenties en kennis
 • Rubriek 6 bevat de eisen ten aanzien van het actueel houden en vernieuwen van de zorg- en dienstverlening
 • Rubriek 7 bevat de eisen ten aanzien van de omgeving, infrastructuur en middelen
 • Rubriek 8 bevat de eisen ten aanzien van inkoop van diensten en goederen
 • Rubriek 9 bevat de eisen ten aanzien van de gedocumenteerde informatie.

Het Algemeen Organisatiedeel geldt voor alle sectoren binnen zorg en welzijn, tenzij anders wordt vermeld. Naast dit Algemeen Organisatiedeel zijn er sectorspecifieke HKZ-normen (rubrieken 1 t/m 3) voor het primaire proces van de betreffende sector. Hierin staan tevens sectorspecifieke aanvullingen op de rubrieken 4 t/m 9. Het Algemeen Organisatiedeel en het sectorspecifieke deel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De delen vormen samen de HKZ-norm voor de betreffende sector. Bij certificatie van een organisatie binnen de betreffende sector zijn dan ook beide delen van toepassing.

Voor een aantal HKZ-normen zijn de rubrieken 1 t/m 9 integraal uitgegeven en wordt geen apart Algemeen Organisatiedeel gehanteerd. Dit geldt voor de volgende HKZ-normen:

 • Dialysecentra versie 2009
 • Extramurale Fysiotherapiepraktijken versie 2005
 • Gehandicaptenzorg versie 2008
 • GHOR versie 2010 en 2015
 • Huisartsendienstenstructuren versie 2012 en 2015
 • Medisch Specialistische Revalidatiezorg versie 2009 en 2015
 • MEE-organisaties versie 2006
 • Openbare apotheken versie 2009 en 2015
 • Orthodontistenpraktijken versie 2006
 • Reclassering versie 2014 en 2015
 • Tandartspraktijken versie 2005
 • Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen versie 2006
 • Zorgboerderijen versie 2008

Het Algemeen Organisatiedeel is niet van toepassing op de volgende HKZ-normen:

 • Cliënt-/patiëntveiligheid versie 2015
 • Patiëntveiligheid voor Endoscopieafdelingen versie 2011
 • Hemofiliebehandelcentra versie 2011
 • Hiv-behandelcentra versie 2013
 • Ketenkwaliteit Diabeteszorg versie 2009
 • Ketenkwaliteit Multidisciplinaire Eerstelijns Samenwerkingsverbanden versie 2007
 • Kleine Organisaties versie 2014
 • Work-Wise versie 2012

Geldige versie

Versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Niet van toepassing. Alleen indien er bij een sectorspecifieke HKZ-norm een module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar is, heeft die ook betrekking op het Algemeen Organisatiedeel.

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is (in combinatie met een sectorspecifieke HKZ-norm) onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats in combinatie met een bijbehorende relevante sectorspecifieke HKZ-norm conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

U kunt hier de norm bestellen