Norm: Bemiddeling (HKZ 157)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Bemiddeling (HKZ 157)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

De HKZ-norm Bemiddeling maakt deel uit van de HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg versie 2015.

Deze HKZ-norm is van toepassing op bemiddelingsbureaus, die de (zorg)vraag van een individuele cliënt aan individuele zelfstandige zorgverleners koppelen. De zelfstandig zorgverlener draagt zorg voor de uitvoering van de zorg en dienstverlening aan de individuele cliënt. Bij bemiddeling is dus sprake van drie zelfstandige partijen:

  • de cliënt
  • de zelfstandig zorgverlener
  • het bemiddelingsbureau.

Het bemiddelingsbureau bemiddelt in verschillende vormen van zorg- en dienstverlening: verpleging, verzorging, kraamzorg, begeleiding en ondersteuning, huishoudelijke verzorging en uitleen van hulpmiddelen.

NB. De eisen in deze norm hebben uitsluitend betrekking op de bemiddelingsprocessen en niet op de door de zelfstandig zorgverlener aangeboden zorg- of dienstverlening. Deze norm is niet geschikt voor bemiddelingsorganisaties die zorginhoudelijke verantwoordelijkheid voor hun cliënten dragen.

Geldige versie

Versie 2015.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Bemiddeling geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige HKZ-norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

U kunt hier de norm bestellen