Norm: Cliënt-/patiëntveiligheid (HKZ 125)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Cliënt-/patiëntveiligheid (HKZ 125)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het veiligheidsmanagementsysteem van organisaties uit de zorg- en welzijnssector die geen ziekenhuiszorg verlenen.

Geldige versie

Versie 2015.

Bij deze HKZ-norm is een werkboek, ‘Focus op Veiligheid’, beschikbaar. Dit praktische werkboek geeft houvast bij het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem. Daarnaast geeft het antwoord op vragen als: Waarom is veiligheidsmanagement belangrijk? Wat is risicomanagement? Hoe voer ik risico inventarisaties en risico analyses uit?

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Niet van toepassing.

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de toetsing op cliënt-/patiëntveiligheid.

U kunt hier de norm bestellen