Norm: Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie (HKZ 162, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie (HKZ 162, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van de eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie zoals toegepast op de stafafdelingen, gezondheidscentra en tandheelkundige centra, verder te noemen ‘de organisatie’.
De norm is niet van toepassing op de Centrale Militaire Apotheek (CMA), omdat de CMA is gecertificeerd volgens de HKZ-norm voor Openbare Apotheken.

Geldige versie

Versie 2016 vervangt de HKZ-norm Gezondheidscentra CLSK versie 2010.

U kunt bij deze norm gebruik maken van de HKZ-werkboeken ‘Van start naar finish’ en ‘Focus op Veiligheid’. In deze werkboeken krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er bestaat een module cliënt-/patiëntveiligheid bij deze norm. In combinatie met de hierboven genoemde normen bevatten deze de eisen voor zowel het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie als het veiligheidsmanagementsysteem. De eisen uit de module cliënt-/patiëntveiligheid zijn optioneel.

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie (ter beoordeling van het KMS). Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie bij de ontwikkeling van de norm versie 2016.

 

U kunt hier de norm bestellen