Norm: Geestelijke Gezondheidszorg (HKZ 129, 123, 148)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Geestelijke Gezondheidszorg (HKZ 129, 123, 148)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties, die zorg- of dienstverlening bieden in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De geestelijke gezondheidszorg is de verzamelnaam voor alle gezondheidsactiviteiten, die gericht zijn op de preventie en behandeling van psychische stoornissen. Hierbij zijn ook meerdere financiers betrokken, waaronder zorgverzekeraars, zorgkantoren, het ministerie van Justitie, gemeenten, provincies en particulieren. Voorbeelden van zorg- of dienstverlening zijn algemene ggz, Forensisch Psychiatrische zorg, RIBW, jeugd-ggz en preventie. In toenemende mate wordt in de ggz gebruik gemaakt van dienstverlening via internet. Indien de organisatie kan aantonen dat producten en/of diensten die via internet worden geleverd voldoen aan de eisen in deze norm, kan dit worden meegenomen in de scope. In alle gevallen geldt dat instellingen moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die op hen van toepassing is.

Geldige versie

Versie 2015.

U kunt bij deze norm gebruik maken van de HKZ-werkboeken ‘Van start naar finish’ en ‘Focus op Veiligheid’. In deze werkboeken krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er bestaat een module cliënt-/patiëntveiligheid (addendum 2011) bij deze norm. In combinatie met de hierboven genoemde normen bevatten deze de eisen voor zowel het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie als het veiligheidsmanagementssysteem. De eisen uit de module cliënt-/patiëntveiligheid zijn optioneel.

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (ter beoordeling van het KMS). Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

De GGZ kent een aantal kwaliteitsdocumenten. U vindt hier een overzicht van relevante kwaliteitsbepalingen en wet- en regelgeving.

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de voorbereidingsgroepen en brede werkgroep GGZ bij de ontwikkeling van de norm versie 2009.

U kunt hier de norm bestellen