Norm: Gehandicaptenzorg (HKZ 118, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Gehandicaptenzorg (HKZ 118, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van Organisaties, die gespecialiseerde zorg- en dienstverlening bieden aan mensen met een handicap, in aanvulling op het aanbod van niet-gespecialiseerde zorgaanbieders. Bij certificering wordt het type voorziening dat is ge-audit ingevuld op het certificaat. Dit zijn onder meer de leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en andere organisaties met een vergelijkbaar primair proces die een zorg- en/of dienstverleningsaanbod kennen voor mensen met een handicap.

Geldige versie

Versie 2015.

Op 29 februari 2016 heeft het Centraal College van Deskundigen Zorg & Welzijn besloten opstapcertificatie fase I en II voor de sector Gehandicaptenzorg in te trekken. Instellingen, gecertificeerd voor opstapfase I of II in de sector Gehandicaptenzorg, moeten voor 1 februari 2019 de overstap gemaakt hebben naar de geaccrediteerde HKZ.

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ‘Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Gehandicaptenzorg geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van opstapcertificatie. Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Gehandicaptenzorg bij de ontwikkeling van de norm versie 2008.

U vindt hier alle relevante kwaliteitsbepalingen voor de HKZ-norm Gehandicaptenzorg versie 2008.

Opstapcertificatie
Het opzetten van een KMS verloopt vaak via vaste fasen. Daarom bieden wij opstapcertificatie aan als methode om stap voor stap deze fasen te doorlopen. Het systeem omvat 3 fasen, waarbij de eerste twee fases zijn uitgewerkt in Tabel Opstapcertificatie fase I en Tabel Opstapcertificatie II. De tabellen zijn alleen te gebruiken in combinatie met de HKZ-norm Gehandicaptenzorg 2008.

Lees hier meer over de intrekking opstapcertificatie Gehandicaptenzorg.

U kunt hier de norm bestellen