Norm: Hemofiliebehandelcentra (HKZ 149)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Hemofiliebehandelcentra (HKZ 149)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het hemofiliebehandelcentrum, als coördinator en uitvoerder van zorg voor hemofiliepatiënten en patiënten met aanverwante stollingsstoornissen. Dit geldt voor de zorg voor zowel kinderen als volwassenen met deze aandoeningen. Met deze kwaliteitseisen wordt specifiek voor de hemofiliebehandelcentra gedefinieerd wat basiskwaliteitszorg inhoudt. De eisen hebben betrekking op de hemofiliebehandeling, die het hemofiliebehandelcentrum biedt aan zijn patiënten. Deze eisen gaan niet over de toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem zoals dat met de reguliere HKZ-normen gebeurt, maar gaan over dienstverleningscertificatie.

Geldige versie

Versie 2011 plus addendum 2013.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Hemofiliebehandelcentrum geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

De norm is niet onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform het HKZ-certificatieschema productcertificatie (versie januari 2016).

Aanvullende branchespecifieke informatie

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Hemofiliebehandelcentra bij de ontwikkeling van de norm versie 2011.

U kunt hier de norm bestellen