Norm: Zorg & Welzijn (HKZ 165)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Zorg & Welzijn (HKZ 165)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties in Zorg & Welzijn, die behandeling/begeleiding/zorg- en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht het type financiering, de organisatievorm de omvang of het type activiteiten die worden uitgevoerd. Het algemeen organisatiedeel (HKZ 123) is niet van toepassing.

Bij twijfel of de reikwijdte van deze HKZ-norm van toepassing is op uw organisatie wordt aangeraden om contact op te nemen met HKZ.

Geldige versie

Versie 2018.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Niet van toepassing.

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm wordt niet onder accreditatie van de RvA getoetst. Het toezicht op de toetsing vindt plaats o.v.v. NEN-Schemabeheer. Toetsing vindt plaats door Certificerende Instellingen, die geaccrediteerd zijn tegen ISO 17021-1 met als werkgebied 'Zorg' of NCS 7510.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats op basis van de regels in NCS 8225:2018+A1:2019 nl.

De NCS 8225 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbae toetsing uit de ISO 17021 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Wilt u zich laten toetsen:

CI-en

U kunt hier de norm bestellen