Norm: Huisartsendienstenstructuren (HKZ 153)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Huisartsendienstenstructuren (HKZ 153)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op acute huisartsenzorg buiten kantooruren, voor zover deze zorg wordt geleverd door Huisartsendienstenstructuren (dit is inclusief een huisartsenpost en SEH die samenwerken). Indien een HDS andere zorg of diensten levert, vallen die buiten het certificaat op basis van deze norm. De eisen uit de HKZ-norm zijn niet bedoeld voor waarneemgroepen of andere kleinschalige organisatorische verbanden voor de levering van avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg). De norm is ook niet van toepassing op opgeschaalde zorg.

Geldige versie

Versie 2015+A1:2019 nl.

U kunt bij deze norm gebruik maken van de HKZ-werkboeken ‘Van start naar finish’ en ‘Focus op Veiligheid’. In deze werkboeken krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing. De HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren heeft een eigen rubriek 4 t/m 9 die integraal in de norm is opgenomen.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er bestaat een module cliënt-/patiëntveiligheid bij deze norm. In combinatie met de hierboven genoemde normen bevatten deze de eisen voor zowel het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie als het veiligheidsmanagementsysteem. De eisen uit de module cliënt-/patiëntveiligheid zijn optioneel.

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren (ter beoordeling van het KMS). Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Huisartsendienstenstructuren bij de ontwikkeling van de norm versie 2012.

U kunt hier de norm bestellen