Norm: Jeugdzorg (HKZ 142, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Jeugdzorg (HKZ 142, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties, die geïndiceerde en niet-geïndiceerde jeugdzorg aanbieden. Jeugdzorg betreft de ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige verzorgen en opvoeden bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen. Mogelijke vormen van hulp zijn residentieel verblijf (opvang of behandeling), JeugdzorgPlus, ambulante jeugdhulp (specialistische hulp, therapeutische hulp, crisishulp), verblijf in pleegzorg en gezinshuizen, Jeugd GGZ en hulp aan licht verstandelijk gehandicapten (jeugd-LVG). De hulp en ondersteuning kan vrijwillig of op last van de kinderrechter plaatsvinden.

De norm is ook van toepassing op Jeugd GGZ en jeugd-LVG, indien deze zorg onderdeel is van het aanbod van een jeugdzorgaanbieder. Jeugd-GGZ, dat aangeboden wordt door een GGZ-instelling, valt onder de reikwijdte van de HKZ-norm Geestelijke Gezondheidszorg. Op jeugd-LVG die wordt aangeboden door een gehandicaptenzorginstelling is de HKZ-norm Gehandicaptenzorg van toepassing.

De norm is niet van toepassing op de Justitiële Jeugdinrichtingen.

Voor certificering van voorheen Bureaus Jeugdzorg is het op dit moment het meest opportuun om uit te gaan van deze tabel , waarbij per taak van Bureaus Jeugdzorg de van toepassing zijnde HKZ-normen voor Jeugdzorg, Publieke Gezondheidszorg en Welzijn – Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening zijn vermeld. Daarnaast bestaat voor de organisaties de mogelijkheid om te certificeren tegen NEN-EN 15224, de norm Cliënt-/patiëntveiligheid of (indien men aan de criteria daarvoor voldoet) tegen de norm Kleine Organisaties.

Geldige versie

Versie 2015.

In 2014 is een addendum voor deze norm ontwikkeld in relatie tot het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dit document bevat aanvullingen vanuit het Kwaliteitskader op het HKZ-schema voor Jeugdzorg, zodat gecombineerde toetsing op het HKZ-certificatieschema voor Jeugdzorg en de acties uit het Kwaliteitskader mogelijk is. Het addendum is aangepast aan de HKZ-norm Jeugdzorg 2015.

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ‘Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Jeugdzorg geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van het addendum Kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Jeugdzorg bij de ontwikkeling van de norm versie 2010.

U kunt hier de norm bestellen