Norm: Keten Medische Hulpverlening op Zee (HKZ 164)

Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de kwaliteit van dienstverlening van de keten van de medische hulpverlening binnen het gebied van:

  • de territoriale zee en de Exclusieve Economische Zone;
  • de Waddenzee, het IJsselmeer inclusief de randmeren, en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen.

Hierbij wordt de keten gezien als een samenhangend geheel van inspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd en dat gericht is op de behoeften van de patiënt. De hulpverlening van de keten kan eenvoudig tot zeer complex zijn.

Toelichting bij de reikwijdte
Het gaat om iedereen die om reguliere, niet opgeschaalde (individueel) medisch advies/medische hulp verzoekt bij de Nederlandse Kustwacht in het beschreven geografische werkgebied. De medische hulpverlening wordt door de ketenpartners binnen het hierboven afgebakende gebied verzorgd. De keten houdt op als de patiënt aan land en overgedragen is aan een reguliere zorgverlener.

Geldige versie

Versie 2017.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm medische hulpverlening op zee geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is niet onder accreditatie gebracht. De toetsing van deze norm gebeurt door Certificerende Instellingen die accreditatie hebben voor ISO 17021.

Toetsingsafspraken

Bij certificatie wordt de gehele keten of het gehele netwerk beschouwd als één organisatie en als zodanig getoetst.

Beoordeling vindt plaats volgens de eisen zoals vermeld in NTA 8224, Addendum HKZ en de aanvullende afspraken over de toetsing van deze keten. Deze aanvullende afspraken vindt u hier.

Een HKZ-certificaat op basis van deze ketennorm mag alleen worden afgegeven na een toetsing met goed gevolg door een Certificerende Instelling die daartoe een contract heeft afgesloten met NEN.

Het certificaat is drie jaar geldig. Na deze drie jaar vindt een hercertificatie plaats.

U kunt hier de norm bestellen