Norm: Ketenkwaliteit Diabeteszorg (HKZ 131) – ingetrokken

Reikwijdte

Deze norm is ingetrokken door het CCvD Zorg&Welzijn per 17-12-2018.

Certificatie van ketens of samenwerkingsverbanden kan op basis van de HKZ-norm Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein (HKZ 163). Meer informatie over deze norm vindt u hier.