Norm: Ketenkwaliteit Diabeteszorg (HKZ 131)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Ketenkwaliteit Diabeteszorg (HKZ 131)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm heeft betrekking op ketens in de diabeteszorg. Een diabetesketen is een samenwerkingsverband tussen verschillende disciplines uit de eerste, tweede en derde lijn, die gezamenlijk de zorg gestructureerd hebben en uitvoeren voor patiënten met diabetes mellitus.

Geldige versie

De HKZ-norm Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2016 vervangt de norm Ketenkwaliteit diabeteszorg versie 2009. Er geldt een overgangstermijn tot 19 december 2019.
Voor informatie over de HKZ-norm Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2016 klik hier.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Ketenkwaliteit Diabeteszorg geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de drie opeenvolgende niveaus bij ketencertificering.

U kunt hier de norm bestellen