Norm: Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden (HKZ 115)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden (HKZ 115)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm heeft betrekking op het multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverband. Onder een eerstelijnssamenwerkingsverband wordt een ketenorganisatie verstaan die aan de volgende kenmerken voldoet:

  • Disciplines

Het samenwerkingsverband bestaat uit meerdere huisartsen die een gestructureerde  samenwerking hebben met minimaal twee andere disciplines.

  • Huisvesting

De samenwerking is contractueel vastgelegd, maar hoeft niet onder één dak plaats te vinden.

  • Doel van het samenwerkingsverband: Het betreft een multidisciplinair samenwerkingsverband, met als doel het leveren van een geïntegreerd zorgaanbod voor een (in principe) gezamenlijke patiëntenpopulatie.
  • Management: Het samenwerkingsverband heeft een centraal management benoemd dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de ketenkwaliteit.Er kan variatie zijn in deelnemende disciplines, maar minimaal nemen de huisartsen deel, plus twee andere eerstelijnsdisciplines (uit de centrale disciplines). Een multidisciplinair eerstelijnssamenwerkingsverband bestaat uit praktijken van zelfstandig werkende/gevestigde beroepsbeoefenaren en instellingen. Het samenwerkingsverband biedt een breed zorgaanbod.Het samenwerkingsverband voert naast het monodisciplinaire zorgaanbod ketenzorg uit.

Geldige versie

De HKZ-norm Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2016 vervangt de norm Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden versie 2007.  Er geldt een overgangstermijn tot 19 december 2019.
Voor informatie over de HKZ-norm Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2016 klik hier.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Ketenkwaliteit Multidisciplinaire Eerstelijnssamenwerkingsverbanden geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de drie opeenvolgende niveaus bij ketencertificering. Zie hiervoor Addendum HKZ.

 

U kunt hier de norm bestellen