Norm: Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden (HKZ 115) – ingetrokken

Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze norm is ingetrokken door het CCvD Zorg&Welzijn per 17-12-2018.

Certificatie van ketens of samenwerkingsverbanden kan op basis van de HKZ-norm Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein (HKZ 163). Meer informatie over deze norm vindt u hier.