Norm: Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein (HKZ 163)

Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de kwaliteit van dienstverlening van de keten of het netwerk in de zorg of het sociale domein. Hierbij wordt een keten of netwerk gezien als een samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd en dat gericht is op de behoeften van de cliënt. De dienstverlening van de keten of het netwerk kan eenvoudig tot zeer complex zijn.

Geldige versie

Versie 2016. Deze norm vervangt de HKZ-normen Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden versie 2007 en Ketenkwaliteit diabeteszorg versie 2009. Er geldt voor deze normen een overgangstermijn tot 19 december 2019.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is niet onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de twee opeenvolgende niveaus bij ketencertificering. Zie hiervoor Addendum HKZ.

U kunt hier de norm bestellen