Norm: Kinderopvang (HKZ 132, 133, 134, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Kinderopvang (HKZ 132, 133, 134, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

De HKZ-norm Kinderopvang bevat eisen voor de diverse opvangvormen. Deze eisen voor de diverse opvangvormen zijn in verschillende onderdelen opgenomen:

 • Dagopvang en Buitenschoolse Opvang (HKZ 132)
 • Gastouderbureaus (HKZ 133)
 • Peuterspeelzalen (HKZ 134)

Deze HKZ-norm heeft betrekking op diverse vormen van kinderopvang. Concreet vallen de volgende organisaties onder de reikwijdte van deze norm:

 • Kindercentra
  Onder een kindercentrum wordt verstaan: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang. (bron: Wet kinderopvang)
 • Dagopvang
  Dagopvang is kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs gaan volgen.(bron: Beleidsregels)
 • Centra voor buitenschoolse opvang.
  Buitenschoolse opvang is kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs kunnen gaan. Het centrum biedt opvang vóór of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties.(bron: Beleidsregels)
 • Bureaus voor gastouderopvang
  Onder een gastouderbureau wordt verstaan: een organisatie, die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt. (bron: Wet kinderopvang)
 • Peuterspeelzalen
  Een peuterspeelzaal biedt speel- en/of aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar tot aan het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen. De peuterspeelzaal biedt deze mogelijkheden gedurende minder dan vier aaneengesloten uren per dag (bron: CAO Welzijn, definities).

Het certificaat, op basis van deze norm, kan worden aangevraagd voor zowel elke afzonderlijke opvangvorm als voor meerdere opvangvormen tegelijk. Op welke opvangvorm(en) het certificaat betrekking heeft, wordt in de scope op het certificaat vermeld.

Geldige versie

• Dagopvang en Buitenschoolse Opvang versie 2015
• Gastouderbureaus versie 2015
• Peuterspeelzalen versie 2015

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ´Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze normen zijn alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Kinderopvang geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

Aanvullende branchespecifieke informatie

De norm Kinderopvang, onderdeel Peuterspeelzalen, maakt ook onderdeel uit van de HKZ-norm Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (versie 2015).

U kunt hier de norm bestellen