Norm: Kraamzorg (HKZ 155, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Kraamzorg (HKZ 155, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

De HKZ-norm Kraamzorg maakt deel uit van de  HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg versie 2015.

Deze HKZ-norm is van toepassing op alle organisaties die kraamzorg leveren. Onder ‘kraamzorg’ verstaan we de zorg voor moeder en kind vanaf de bevalling tot de eerste dagen daarna. Deze kan onder meer bestaan uit assistentie bij de bevalling, verzorging van moeder en kind, vroege signalering van afwijkingen bij moeder of kind, voorlichting en instructie omtrent de verzorging van het kind en eventueel assistentie bij huishoudelijke taken. Ook voorlichting en advies tijdens de zwangerschap over de bevalling en verschillende vormen van kraamzorg en het geven van borstvoeding vallen onder de noemer ‘kraamzorg’. Er wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien van de wijze waarop de kraamzorg gefinancierd wordt.

Geldige versie

Versie 2015.

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ‘Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Kraamzorg geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van opstapcertificatie.
Zie hiervoor Addendum HKZ.

 

Aanvullende branchespecifieke informatie

Opstapcertificatie

Het opzetten van een KMS verloopt vaak via vaste fasen. Daarom bieden wij opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap deze fasen te doorlopen. Het systeem omvat 3 fasen, waarvan fase 1 en 2 zijn uitgewerkt in de Tabel Opstapcertificatie (alle drie de fasen samen vormen de complete norm). Hier kan ook op getoetst worden voor het Kraamzorg-opstapcertificaat. De tabel is alleen te gebruiken in combinatie met de HKZ-norm Kraamzorg (versie 2012). U kunt de tabel hier downloaden: Kraamzorg tabel opstapcertificatie fase 1 en 2

 

U kunt hier de norm bestellen