Norm: Medisch Specialistische Revalidatiezorg (HKZ 135)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Medisch Specialistische Revalidatiezorg (HKZ 135)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van die organisaties die medisch specialistische revalidatiezorg leveren.
Voor de gebiedsbeschrijving van Medisch Specialistische Revalidatiezorg wordt verwezen naar de volgende drie documenten:

  1. De Nota Indicatiestelling;
  2. Het rapport ‘Medisch-specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden’ van Zorginstituut Nederland;
  3. Het Algemeen Beroepskader van de Nederlandse Vereniging van Revalidatiearts (VRA).

Geldige versie

Versie 2016+A2:2019 nl plus Wijzigingsblad/addendum A1:2017 nl.

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ‘Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing. De HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg heeft een eigen rubriek 4 t/m 9 die integraal in de norm is opgenomen.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

Aanvullende branchespecifieke informatie

De norm voor revalidatiecentra kwam tot stand door inbreng van alle belangrijke stakeholders. U vindt hier de namen van de personen die meegewerkt hebben aan het schrijven van de norm.

U kunt hier de norm bestellen